Behov for rådgivning?


Vil du vite hvordan våre tjenester kan fungere for akkurat din bedrift?

Legg igjen dine detaljer under, så svarer vi innen kort tid!

Visma.net ERP – logistikk i sky!

Dersom din bedrift håndterer logistikk og ønsker automasjon på flere av logistikkprosessene, finner du kanskje markedets beste logistikkhåndtering i sky, i Visma.net ERP. Denne modulen gir deg full kontroll over din logistikk, og bidrar til en balansert lagerbeholdning. Visma.net Logistics vil øke din fortjeneste og revolusjonere lagerstyringen i din bedrift!

 

Hvordan økes min fortjeneste ved å benytte et skybasert logistikksystem, lurer du kanskje på. Ved å ta i bruk denne løsningen vil feilberegninger og tapt fortjeneste kunne elimineres helt, slik at du ikke lenger lider noe tap som følge av dette. Den økte kontrollen med blant annet alltid oppdatert bruttofortjeneste og total oversikt over salgshistorikk, hjelper også til med å øke din bedrifts lønnsomhet.

 

Har man et behov for logistikk, har man også ofte kunder man har behov for å opprettholde et godt forhold til. Dette tar selvsagt Visma.net Logistics hensyn til, ved at det alltid leveres oppdatert og nøyaktig informasjon om din logistikk. Dermed vil du til enhver tid, med største trygghet, kunne opplyse om riktig pris og leveringsdato. Du kan altså være sikker på at du kan holde det du har lovet til dine kunder.

 

Visma.net Logistics forenkler også din innkjøpsprosess. Løsningen leverer en smidig og effektiv håndtering av innkjøp. I tillegg finnes det muligheter for å knytte salg direkte til innkjøpsbestillinger. Dette gjør levering direkte fra leverandør til sluttkunde mulig, noe som vil forenkle leveransen og kutte ned på dine prosesser og lagerhold.

 

Logistikkhåndtering tar ofte mye tid og ressurser. Å finne riktig informasjon for beslutninger, og planlegging av lagerbeholdning, kan være eksempler på kravstore oppgaver hva gjelder tid og ressurser. Flytter du din logistikkløsning opp i skyen, vil du automatisere mange viktige prosesser, noe som eliminerer mange manuelle oppgaver og dermed åpner muligheten for å bruke tid og ressurser på andre oppgaver for å skape vekst og verdi i bedriften. Med den presise datakvaliteten som leveres i Visma.net Logistics vil du effektivisere arbeidsflyten, og få full kontroll på din lagersituasjon.

 

Ønsker du å ta din bedrift opp i skyen? Kontakt en av våre rådgivere for mer informasjon:

Ole-Jacob Edvardsen

Sondre Gustafson